Amen

Následující text obsahuje popis děje filmu včetně prozrazení závěrečné pointy bez nároku na úplnost a přesnost. Pokud jste tedy film ještě neviděli a máte rádi překvapení, tak dále nečtěte.

Chemik SS Kurt má na starosti čištění vody pro německé jednotky. Když se dozví, že chemikálie jsou používány pro vyhlazování Židů, tak se snaží přesvědčit katolickou církev, aby proti tomu vystoupila. Němečtí katolíci o tom nechtějí slyšet, protože se jim nechce vystoupit proti režimu, který je podporuje, kvůli jinému náboženství (proti vyhlazování katolických mentálně postižených ale vystoupili). Mladého kněze s vazbou na Vatikán to ale zaujme a začne Kurtovi pomáhat.

Kurt začne shromažďovat důkazy a spolu s knězem se snaží papeže přimět k vyjádření nesouhlasu. Papež se ale Němců bojí a navíc mu vyhovuje, že katolíky protežují, proto před tím zavírá oči, jen mlží a nic nedělá. Kurtovi se k akci nepodaří přímět ani Američany, na které získá vazbu, protože se tím nechtějí rozptylovat - bojí se, že kdyby boj přesunuli z fronty na tábory nebo železnice k nim, tak by to válku jen prodloužilo.

Kněz si ze zoufalství nalepí židovskou hvězdu a nechá se odvézt s jedním transportem. Kápo v táboře pochopí, že je z Vatikánu a dají ho na práci do krematoria. Kurt ho přijede zachránit, kněz ale odjet nechce, Kurta navíc usvědčí ze zfalšování podpisu. Kápo nechá kněze zabít, Kurt jde podat svědectví k Američanům, kteří právě dorazili. Někdo na něj ale podá žalobu, že do táborů dodával chemikálie (což je pravda, i když se to snažil všemožně zdržovat), takže spáchá sebevraždu. Po 30 letech je rehabilitován.

Jakub Vrána, 3.5.2006, ČSFD 4/5

© 2005 Jakub Vrána. Můžeme si tykat.