Kodaň (Copenhagen)

Následující text obsahuje popis děje filmu včetně prozrazení závěrečné pointy bez nároku na úplnost a přesnost. Pokud jste tedy film ještě neviděli a máte rádi překvapení, tak dále nečtěte.

Němec Heisenberg přijede během 2. světové války na návštěvu za svým kolegou Dánem Bohrem. Dodnes se přesně neví, o čem se bavili, ale Heisenberg nejspíš přijel proto, aby si popovídal o praktickém využití atomové fyziky. Heisenberg nechtěl Němcům dát atomovou bombu, nicméně pracoval na reaktoru, díky němuž získával plutonium pro výrobu bomby nutné. Možná přijel proto, aby se domluvili na tom, že spolu s Bohrem obě válčící strany přesvědčí o tom, že by výroba bomby byla příliš nákladná. Kromě toho se bavili také o své předchozí spolupráci, o fyzice a v jiné časové rovině také o jeho poválečné návštěvě a dalším životě.

Jakub Vrána, 9.8.2006, ČSFD 3/5

© 2005 Jakub Vrána. Můžeme si tykat.